logo
logo
Mūs atbalsta:


Jaunumi

2009. gada, 06. oktobrī — Atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem par obligātā 5% biodegvielas piejaukuma ieviešanu Latvijā

Cienījamie Klienti!

Vēlamies Jūs informēt par to, ka šī gada jūlijā mēnesī spēkā stājusies likumdošanas prasība Latvijā tirgotajai degvielai ar šī gada 1.oktobri pievienot 5% bio piejaukumu.

Šī prasība, kuras ieviešanu nosaka Latvijas dalība Eiropas Savienībā, dos pozitīvu ieguldījumu arī Latvijas ekonomikai, jo degvielas tirgotājiem ir iespējas samazināt degvielas gala cenu izmantojot Latvijā ražoto biodegvielu, ko mēs kā patērētāji viennozīmīgi atbalstam.

Mēs pieļaujam domu, ka šīs prasības ieviešana daudzos no Jums rada daudz neatbildētu jautājumu un vispirms par to, kā tas iespaido manas automašīnas darbību īstermiņā un ilgtermiņā. Pateicoties SIA "TC Motors" sadarbības partnerim - lielākajam degvielas mazumtirgotājam Latvijā - SIA "Latvia Statoil" ir tapuši jautājumi - atbildes, kuri sniedz atbildes gan uz svarīgāko jautājumu, gan uz tādiem jautājumiem kā: kurās valstīs šī norma jau ir ieviesta; kāda ir pieredze un kāda ir autoražotāju nostāja šajā jautājumā.

Piekrītot SIA "Latvia Statoil" paustajai nostājai, mēs tomēr vēlamies īpaši pievērst Jūsu uzmanību sekojošam:

1. Patiesi, autoražotāji uzskata, ka biodegvielas 5% piejaukums ir nekaitīgs automašīnu dzinējiem, ja piejaukuma kvalitāte un atbilstība standartiem tiek regulāri pārbaudīti. Šajos krīzes laikos mēs ceram, ka valsts kontrolējošās iestādes strādājot samazināta budžeta ietvaros nemazinās veicamo pārbaužu skaitu un kvalitāti, un mēs kopā ar Jums nebūsim spiesti risināt nebūšanas, ko radīja neatbilstošas kvalitātes degviela.

Tāpēc mēs kā Chrysler Jeep un Dodge pārstāvji Latvijā aicinām Jūs turpmāk pievērst pastiprinātu uzmanību automašīnas dzinēja darbībai, kā arī iegādāties kvalitatīvu degvielu pie uzticamiem degvielas tirgotājiem. Tādā veidā Jūs ne tikai paildzināsiet savas automašīnas dzinēja nevainojamu darbību, bet arī varēsiet izvairīties no liekiem remonta izdevumiem.

2. Atbalstot izteikto viedokli par bio piejaumu iedarbības blakus efektiem: spēja attīrīt degvielas padeves sistēmu no nogulsnēm (dīzeļdegviela), kondensāta piesaiste (benzīns), mēs aicinām Jūs pirms aukstuma iestāšanās nomainīt Jūsu automašīnas degvielas filtru.

Tādā veidā, pie nosacījuma, ka pārējās automašīnas sistēmas darbojas nevainojami, Jums nebūs problēmu ar automašīnas ekspluatāciju.

Atsevišķi vēlamies atzīmēt, ka Jūsu automašīna kalpos droši un nevainojami tikai tādos gadījumos, ja tai ražotājrūpnīcas noteiktajos intervālos tiks veiktas visi nepieciešamie apkopes darbi, kā arī savlaicīgi tiks novērsti konstatētie defekti.

Rūpēsimies par mūsu automašīnu pašsajūtu!

Ar cieņu, Jūsu TC Motors

1) Kad Latvijā būs nopērkama degviela ar 5% biodegvielas piejaukumu?

Šā gada 1. oktobrī visās Latvijas degvielas uzpildes stacijās būs nopērkama degviela ar 5% biodegvielas piejaukumu – benzīnam ar bioetanolu no graudiem, cukurbietēm, kukurūzas u.c., dīzeļdegvielai esteris no rapša eļļas.

2) Kāpēc šāds lēmums ir pieņemts?

Latvija ir viena no pēdējām Eiropas valstīm, kas pāriet uz degvielu ar šādu sastāvu. Ar šo soli mūsu valsts ir pievienojusies tām daudzajām Eiropas valstīm, kuras vēlas ierobežot CO2 izmešu apjomu, lai mazinātu globālās sasilšanas sekas, kā arī atbalstītu vietējo ekonomiku.

3) Kādiem motoriem ir paredzēta degviela ar 5% biodegvielas piejaukumu?

Degviela ar 5% bio piejaukumu ir piemērota jebkura tradicionālā auto dzinēja, ūdenstransporta motora, dārza tehnikas u.c. iekšdedzes mehānisma darbināšanai un nekāda ne jaunu, ne vecu dzinēju pielāgošana nav nepieciešama.

4) Kādās valstīs degviela ar 5% bio piejaukumu jau tiek tirgota?

Pēc degvielas uzpildes, piemēram, Vācijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, arī Lietuvā, auto tiek darbināts ar degvielu, kurai pievienots 5% biodegvielas piejaukums. Speciāls marķējuma šai degvielai nav nepieciešams un netiek arī praktizēts. Lietuvā šāda degviela visās degvielas uzpildes stacijās tiek pārdota jau kopš 2007. gada 1. janvāra. Šajā laikā auto vadītāju sūdzības, kas liecinātu, ka degviela ar 5% bio piejaukumu būtu radījusi dzinējam kaitējumus vai traucējumus tā darbībai, nav saņemtas.

5) Vai degviela ar 5% bio piejaukumu un tradicionālā degviela ir vienlīdzīgas motora darbināšanā?

Gan līdz šim ierastā fosilā degviela, gan degviela ar 5% bio piejaukumu ir iekļautas vienā Eiropas Savienības degvielas kvalitātes standartā – EN 228 benzīnam un EN 590 dīzeļdegvielai. Degvielas kvalitāti nosaka, veicot pārbaudes vairāk kā 15 dažādos parametros. Bio% piejaukums šos parametrus neietekmē. Tāpēc no dzinēju un motoru darbināšanas viedokļa degviela ar 5% bio piejaukumu un tradicionālā fosilā degviela tiek uzlūkotas kā vienlīdzīgas.

6) Vai autoražotāji neiebilst pret degvielu, kurai ir 5% bio piejaukums?

Autoražotāji ir skaidri pateikuši, ka 5% piejaukums ir pilnīgi nekaitīgs, ja piejaukuma kvalitāte ir atbilstoša standartos noteiktajām prasībām un regulāri tiek kontrolēta. Jebkuri lēmumi par jauninājumu, t.sk. par degvielas ar 5% bio piejaukumu, ieviešanu degvielas tirgū top ciešā sadarbībā ar autobūves industriju un pie pircējiem nonāk tikai tad, kad šaubu par tās piemērotību motoru darbināšanai nav. Degviela ar 5% bio piejaukumu nav pat jāmarķē, jo tiek uzlūkota kā līdzvērtīga tradicionālajai degvielai. Ierobežojums, ko auto ražotāji apzīmē ar „No bio fuel” tiek attiecināts uz degvielu ar ievērojamu bio īpatsvaru. Piemēram, 100% biodīzeļdegvielu vai benzīnu, kura sastāvā ir 85% bioetanola.

7) Pēc 1. oktobra tirdzniecībā būs degviela ar 5% bio piejaukumu. Kā jārīkojas gadījumos, kad ir aizdomas, ka degviela ir motora darbības traucējumu cēlonis?

Procedūra abos gadījumos - gan ja lietota tradicionālā degviela, gan degviela ar 5% bio piejaukumu, ir vienāda. No degvielas padeves sistēmas jāpaņem degvielas paraugs un jāveic tā ekspertīze – kvalitātes atbilstības pārbaude standartam. Ja degvielas kvalitāte atbilst standartam, ir jāmeklē cits bojājuma iemesls.

8) Vai varēs iegādāties degvielu, kurai nav piejaukti 5% biodegvielas?

Benzīna piedāvājums degvielas uzpildes stacijās var atšķirties. Piemēram, „Latvija Statoil” degvielu sortimentā bio piejaukums 5% apmērā būs pievienots 95E un 95Ultima benzīnam. Savukārt 98Ultima benzīns būs nopērkams kā līdz šim - ar piedevu Ultima un bez 5% biodegvielas piejaukuma. Savukārt dīzeļdegviela bez 5% piejaukuma būs nopērkama pie tiem tirgotājiem, kuri ziemas mēnešos pāriet uz arktisko dīzeli.

9) Kādi ir auto braucēju un sabiedrības ieguvumi no degvielas ar 5% bio piejaukumu?

  • Videi un cilvēkiem draudzīga satiksme bez papildus izdevumiem. 5% bio komponente degvielā samazina kopējo auto radīto kaitīgo izmešu daudzumu, t.sk. CO2, un kavē globālo sasilšanu.
  • Atbalsts tautsaimniecībai un ekonomikai. Latvijā bioetanolu ražo no graudiem, bet biodīzeļdegvielu no rapša sēklām.
  • Lielāka neatkarība no naftas tirgus.
  • Pozitīva ietekme uz motora darbību. Bioetanols palielina benzīna oktānskaitli un tvaiku spiedienu, palielinot motora jaudu. Tāpat bioetanols piesaista kondensātu, kas uzkrājas degvielas tvertnē. Savukārt biodīzeļdegviela attīra no uzdeguma un nogulsnēm degvielas padeves sistēmu. Tāpēc pēc pārejas uz degvielu ar biodīzeļdegvielu, jāpievērš uzmanība, vai nav nepieciešama degvielas filtra maiņa.