logo
logo
Mūs atbalsta:


Pasākumi

Vairāk bildes

2012. gada, 04. aprīlī — Jeep Club Pavasaris 2012

Nolikums

1. Pasākuma apraksts

Pasākums, kurā ar automašīnu jāsameklē organizatoru noteiktie kontrolpunkti, kas atrodas grūti pieejamās, konkrētās vietās. Pasākums notiek 14.04.2012, Rīgas rajonā un apkārtnē. Dalībniekiem no koplietošanas ceļa atļauts nobraukt tikai organizatoru norādītā vietā – Orientēšanās zonā (OZ)

2. Pasākuma programma

14. aprīlis 2012. gads

09.00 - 09:45 ierašanās, reģistrācija (Krasta 40)
09:45 - 10:00 dalībnieku sapulce
10:00 – 10:30 starts leģendai nr.1
12.00 – 16.30 OZ 1
16.30 – 17.00 starts leģendai nr.2
16.45 – 20.00 OZ 2 & veiklības brauciens

3. Pasākuma organizācija

Orientēšanās pasākumu rīko biedrība Jeep Club Latvija.

Jautājumi, ierosinājumi vai sīkāka informācija zvanot, Andris 29498662

4. Dalībnieku transporta līdzekļi un ekipējums

Pasākumā var piedalīties jebkura fiziska persona. Transporta līdzekļa vadītājam jābūt attiecīgas kategorijas vadītāja apliecībai, pasākums notiek pa koplietošanas ceļiem ar dažādu segumu. Transporta līdzeklī pieļaujamo pasažieru skaits nepārsniedz ar drošības jostām aprīkoto sēdvietu skaitu. Vēlams aprīkot auto ar – lāpstu, buksējamām trosēm, laipām vai citiem palīglīdzekļiem. Stacionārie pašizvilkšanās līdzekļi ( uz auto uzstādīta jebkāda tipa vinča ) ir atļauti. Vēlams- ēdamā, dzeramē rezerves 5 stundām. Dalībniekiem nepieciešams digitālais fotoaparāts ar atmiņas karti vai USB vadu. GPS nav nepieciešams.

Dalībnieku ekipāža sastāv (minimums) no pilota un stūrmaņa.

5. Dalībnieku pārvietošanās un distance

Pasākuma kopējais ilgums ir 10 stundas. Dalībnieki brauc pa koplietošanas ceļiem, kas nav slēgti koplietošanas satiksmei. Leģendas brauciena distancē dalībniekiem kategoriski aizliegts nobraukt no ceļa.

6. Dalībnieku atbildība un drošība

Orientēšanās pasākuma laikā kustība notiek saskaņā ar Ceļu Satiksmes noteikumiem. Dalībnieki paši ir atbildīgi par sevi, kā arī par citiem dalībniekiem vai citām personām nodarītiem kaitējumiem. Organizators patur tiesības noteikt jebkādus ierobežojumus, kurus dalībniekiem ir jāievēro.

7. Vērtēšana un sodi

Dalībniekiem ir jāveic veiklības brauciens uz laiku, jāizbrauc leģenda un jāatrod pēc iespējas vairāk kontrolpunktu. Veiklības brauciens, leģenda un OZ tiek uzskatīti par atsevišķu disciplīnu. Katrā disciplīnā dalībnieki iegūst punktus, atkarībā no savākto punktu daudzuma (vairāk punktu – augstāks rezultāts) un veiklības brauciena ātruma (mazāks patērētais laiks – augstāka vieta). Kopvērtējuma rezultāta noteikšanai tiek summēti katrā disciplīnā iegūtie punkti – jo vairāk punktu, jo augstāks rezultāts. Ir pieļaujams kavējums uz kopējo laika normu - 15 minūtes. Par katru kavētu minūti tiek anulēti desmit (10) iegūtie punkti.Organizatori patur tiesības piemērot sodus par pārkāpumiem pasākuma laikā līdz pat diskvalifikācijai. Piemēram: stacionāro pašizvilkšanās līdzekļu lietošana pasākuma laikā bez štropes izmatošanas tiks piemērots sods 100 Ls un diskvalifikācija no pasākuma.

8. Ziedojums pasākumam

Jeep Club biedriem 30LVL par ekipāžu (uzrādot Biedra Karti), pārējiem 50LVL
Par pikniku 5Ls par diviem cilvēkiem ekipāžā.

Vairāk info- Diskusijas forumā